Yes. IPL stands for Intense Pulsed Light. * Wait at least 48 hours after tanning before you use Philips Lumea. Vstavaný svetelný filter zaisÅ¥uje bezpečné a účinné použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre. It slows and reduces hair regrowth after each treatment. Read reviews and find tips on our range of epilators, electric shavers, bikini trimmers and … Individual results vary. Philips worked with leading dermatologists to develop Lumea and they have advised not to use Lumea, or any other light-based hair removal method, during pregnancy or breast feeding to avoid any side effects. Prístroj Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych Å¡týlov depilácia, nič vám nebráni. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. Melanín chĺpka (farebný pigment) absorbuje svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku. You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Tak ako pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku je dôležité, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. Je to váš osobný radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky. Philips Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka. Once you are comfortable with this, you can increase the light setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful. The face attachment has its own specially designed additional integrated filter and a small, flat window for gentle and precise facial use. Philips Lumea IPL app is your partner, helping you to get the best results, Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Up to 92% hair reduction in just 3 treatments **. Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. The Philips Lumea … Select the correct setting based on your skin tone with the Automatic Setting advice. The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you like it. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. The lamp lifetime does not extend the Philips 2 years worldwide guarantee. Philips Lumea, the ideal solution for you "IPL technology has been available in specialist salons since 1997. * Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’16, per IPL category. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. To achieve optimal results on the cheeks, upper lip and chin, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. OÅ¡etrenie celého tela zaberie v priemere 15 minút. The Philips Lumea Prestige is the brand's most powerful IPL hair removal device. Čím väčší je kontrast medzi farbou chĺpku a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie. As with any skincare product, it is important to use the appliance in accordance with the user manual. Intense Pulsed Light (IPL… Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2021. Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. * Merané na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥. Po nasadení nadstavca na prístroj Lumea sa automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela. Aplikácia vám pomôže vytvoriÅ¥ osobný plán procedúr pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie. Side effects and complications, while possible, are very unlikely as long as you use Lumea according to the instructions and precautions included in the user manual. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac ako 2 000 žien. It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … Opaľovanie po použití zariadenia Philips Lumea: * VaÅ¡a pokožka bude bezprostredne po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia. Ak máte príliÅ¡ tmavú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov. Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. After 14 years of research with leading dermatologists, Philips Lumea places IPL technology, into your own hands. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. Vďaka rôznym zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a ÃºÄinne oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela. There are, however, precautions to be taken before and after tanning. Use Lumea in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku. Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov a dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na používanie, existuje len malá pravdepodobnosÅ¥ výskytu vedľajších účinkov a komplikácií. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92% hair reduction in just 3 treatments*. Note: This list is not exhaustive. Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to  92% hair reduction in just 3 treatments*. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). Ensure you know what it takes to use your new Philips Lumea right with the Philips Lumea App, your next must have Lumea accessory. The safety system prevents flashing when the device is not fully in contact with the skin. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. Avoid flashing the same spot. Svetovo prvá IPL technológia s unikátne tvarovanými nástavcami pre každú časÅ¥ vášho tela, IPL technologie se speciálními nástavci na tělo a obličej, IPL technológia so Å¡peciálnymi nástavcami na telo a tvár, Vybrané výrobky Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. We recommend to use Lumea in a well-lit room, to reduce the perceived brightness of the flash. Most of the Philips Lumea reviews we have read are very positive. Počas používania nie je nutné maÅ¥ ochranné okuliare. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Philips Lumea, the ideal solution for you. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. The professional IPL is around for the last 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. (, * Measured on legs, after the initial 4-5 treatments, Individual results vary. It is clear from the reviews that the Philips Lumea hair removal system with IPL … Prísl. Never use Lumea on inner labia, vagina and anus. Philips has adapted this technology for effective … * when used corded, time indication for highest energy setting. Prístroj Philips Lumea účinne, ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky. Can also be used on bikini & armpits. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. Keď si na takéto použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé. Å túdia bola. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“ Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Selected products Väčšina modelov prístroja Lumea je dodávaná so Å¡peciálnym nadstavcom na oÅ¡etrenie tváre s UV filtrom zabraňujúcim poÅ¡kodeniu pokožky (modely SC1997, SC1998, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956). Unique attachments designed for optimal results all over the body. Quality of the Philips Lumea Out of the box, the IPL machine has a high quality feel – smooth, ergonomic looking and, best of all, a neat pouch to put everything in and keep the various … Learn about Philips range of women's hair removal tools and products for your face, legs, bikini line and body. Vďaka inteligentnému senzoru môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie podľa typu vaÅ¡ej pokožky, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre. This is due to the high contrast required between the pigment in hair color and pigment in the skin tone. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. If there is a mole in the area you want to treat try to flash around it, because the energy of the light will be absorbed by the pigment of the mole. a star. The body attachment curves in for optimal skin contact, making it exceptionally effective for use when treating large areas such as legs. Be sure to make good skin contact to avoid unnecessary scattered light and never use Lumea in the area around your eyes or for treating your eyebrows. Philips Lumia is a device for removing hair from the body with IPL technology, which is the same technique used in outpatient clinics and beauty salons, but to a lesser degree to be safe for … In the tests, some women did describe 'a warm sensation'; 'prickling' or 'itching' which in most cases disappeared within a few minutes up to one hour. Technológia IPL zariadenia Philips Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. Philips Lumea IPL app is your ultimate partner and personal coach helping you to get the most out of your new Philips Lumea. –Ak ste v minulosti trpeli cievnymi poruchami, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú nízky obsah melanínu, kvôli čomu je oÅ¡etrenie neefektívne. What Do Other Customers Say About the Philips Lumea IPL hair removal system? (, Dámske holenie a starostlivosÅ¥ o pokožku, Prístroj na čistenie medzizubných priestorov, Parné generátory, naparovače a žehličky, Tyčové vysávače, sáčkové a bezsáčkové vysávače, Kombinované čističky čističky vzduchu a zvlhčovače 2v1, Odsávačky mlieka a starostlivosÅ¥ o prsia. If any other side effects appear, please consult a doctor. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. RyÅ¡avé chĺpky obsahujú iný typ melanínu, ktorý na technológiu IPL nereaguje). Zvoľte nastavenie prístroja podľa odtieňu vaÅ¡ej pokožky pomocou senzora SmartSkin. VÅ¡etky práva vyhradené. –Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby. Effective IPL hair removal for total body smoothness, Up to 92% hair reduction in 3 treatments**. Zariadenie Philips Lumea si zvolili vyÅ¡e 3 milióny žien, čo dokazuje, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie. Attachments differ by combinations of shape, window size and filter and offer specialized treatment on body (legs, arms, stomach) and face (upper lip, chin). The world's first IPL with curved attachments for different body areas, Solution with specific attachment for body. No, do not use Philips Lumea directly on or close to big moles or freckles. © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2021. Get started by shaving, epilating or waxing the body area before treatment. Zariadenie Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Discover the Philips Lumea Advanced IPL Hair Removal Device for Face and Body – BRI923/00 today and receive 4 points for every pound you spend online. Systém Philips Lumea Prestige je vybavený unikátne zaoblenými inteligentnými nadstavcami na telo (nohy, ruky, bruÅ¡ko) a tvár (horná pera, brada). Slowly slide the Lumea across the treatment area while flashing. Phiips Lumea, derived from this professional IPL technology, makes it possible for you to treat … Philips Lumea IPL technology is derived from the technology used in professional salons. Zariadenie Lumea používajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby vás jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo. Pozorne si prečítajte návod na používanie (hlavne časÅ¥ so zoznamom kontraindikácií) a vždy dodržiavajte uvedené pokyny. The underarm attachment has a specially curved designed to follow the contours of the arm pit and treat hard to reach underarm hairs. Philips Lumea comes with a skin tone sensor on models BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; this sensor ensures that a pulse will be emitted only on suitable skin tones. Red hair contains a different type of melanin which is not responsive to IPL). Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky. Professional IPL treatments already exist for 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. Å túdia bola, * Pri použití s káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, Stiahnite si zadarmo aplikáciu Philips Lumea, aby ste mali svojho osobného poradcu na dosah ruky, ZobraziÅ¥ vÅ¡etky často kladené otázky k Philips Lumea. Philips Lumea Advanced This is Philip’s mid-range home IPL safe for light to medium skin tones. The bikini attachment is specifically designed for effective treatment of the bikini area. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. It is not necessary to wear goggles during use. Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. Je efektívny pri chĺpkoch farby prirodzenej tmavej blond, hnedej aj Äiernej a pri odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavo hnedú. Nie, zariadenie Philips Lumea nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami. What is IPL hair removal? Applicable for Lumea Advanced & Prestige range only. * V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú, prečo si vybraÅ¥ zariadenie Philips Lumea Prestige, Až o 92 % menej chĺpkov po 3 oÅ¡etreniach*, Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov**, 4 rôzne nadstavce vhodné na oÅ¡etrenie rôznych častí tela, Len 8,5 minút trvajúci oÅ¡etrenie dolnej časti nohou (od kolena dole) ***, Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na bezpečné oÅ¡etrenie aj na citlivých miestach, Integrovaný snímač SmartSkin odporučí to najvhodnejÅ¡ie nastavenie pre váš odtieň pokožky, Použitie s káblom aj bez kábla pre vaÅ¡e maximálne pohodlie, Mobilná aplikácia zdarma vám pomôže nastaviÅ¥ plán oÅ¡etrení a poradí vám, ako dosiahnuÅ¥ optimálne výsledky, Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration … Okrem toho technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka. ** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Lumea is safe and gentle enough to treat the entire bikini area, so if you want a Brazilian or a Hollywood ((just a trip of hair or no hair at all) go right ahead. „Technológia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch už od roku 1994. Noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL. The integrated UV filter ensures that the light only affects the hair and not the skin. Zariadenie spĺňa vÅ¡etky bezpečnostné predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie. No, IPL or Professional Laser is not health intrusive. Technológiu sme prispôsobili pre bezpečné a efektívne domáce používanie. This can result in a burn and a change in skin color. Philips Lumea Prestige works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. Order today and collect 4 points for every £1 you spend. (Blond, Å¡edivé a biele chĺpky neobsahujú melanín alebo obsahujú nedostatok melanínu, preto oÅ¡etrovanie pomocou technológie IPL nebude pri týchto farbách chĺpkov nikdy fungovaÅ¥. A well lit room reduces the perceived brightness of the flash. Ochranný systém zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou. * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom. * Your skin will be more sensitive directly after the treatment. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Philips Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived from professional IPL technology. Choose the right energy setting for your skin tone with the Automatic Setting Advisor. Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Nie. No. It fulfills all the safety regulations for home-use appliances. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. ***Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. Depilácia a epilácia intimných partií. * So zariadením Philips Lumea neoÅ¡etrujte spálenú pokožku, až kým nie je úplne vyliečená. Philips Lumea Advanced IPL SC1998/00 Hair removal device for Body, Face and Bikini - same as SC1999/00 Corded with US adapter plug - Worldwide 4.3 out of 5 stars 37 $499.99$499.99 … It is curved and has an extra transparent filter for effective results. (Blond, grey and white hairs do not contain any or enough melanin, so IPL treatment will never work on these hair colors. Technológiu IPL nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: –Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. Philips Lumea can be used throughout the year, also in the summer months. Aplikácia zábleskov priamo na znamienko alebo pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu. Zariadenie Philips Lumea možno používaÅ¥ počas celého roka vrátane letných mesiacov. It’s corded, compact, light-weight and we love the gun-shape. nemusíte nic řeÅ¡it a užíváte si, Inteligentné nadstavce upravia program oÅ¡etrenia pre každú časÅ¥ tela, Nadstavec na tvár má naviac svoj vlastný Å¡peciálne, * Å túdia realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips Consumer Lifestyle B.V. v Holandsku a Rakúsku, 46 žien, po 3 oÅ¡etreniach podpazuÅ¡ia, oblasti bikín a nôh, po 2 oÅ¡etreniach tváre, Zariadenie Philips Lumea bolo predmetom rozsiahlych klinických testov s účasÅ¥ou, Jednoduché a jemné odstránenie chĺpkov. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. * Pamätajte, že pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky. Lumea’s safety system ensures that light flashing is only possible if the attachment is in full contact with the skin. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. Bezpečnostný systém zariadenia Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak nástavec nie je v úplnom kontakte s pokožkou. Tento snímač zaručuje, že svetelný impulz sa aplikuje len na vhodný odtieň pokožky. Use on the upper lip, chin and jawline. However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Please read the user manual - especially the contraindication list - carefully and follow the instructions at all times. Prístroj Philips Lumea bol vyvinutý s ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí. 🌺Testování @philipsczLumea Advanced🌺 Hlásím, že po třetí aplikaci se začíná rapidně snižovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL! IPL stands for Intense Pulsed Light. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. aktívnu rakovinu kože, ak ste v minulosti prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach. However, most of Philips’ IPL devices are not available in stores or retailers any more, including the Philips Lumea … -If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease. Aplikácia Lumea je zadarmo k stiahnutiu a vďaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na vaÅ¡u mieru. Ak sa v oblasti, ktorú chcete oÅ¡etriÅ¥, nachádza znamienko, snažte sa aplikovaÅ¥ svetelné impulzy v jeho okolí, pretože pigment znamienka absorbuje energiu svetla. The Lumea App offers the step by step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. Inspired by the uniqueness of each body area, the new Philips Lumea Prestige is the only IPL device to offer uniquely curved attachments designed for optimal results on different body areas. -If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated. Neexistujú žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním. na hol. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. o zovň. IPL stands for Intense Pulsed Light. Aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia. *Study conducted in Netherlands and Austria, 46 women, after 3 treatments on armpits, bikini, legs, after 2 treatments on face. Pri rozsiahlych (klinických) výskumoch zameraných na zariadenie Lumea nehodnotila žiadna žena svoju skúsenosÅ¥ s oÅ¡etrovaním ako bolestivú za predpokladu, že sa použili správne nastavenia podľa odtieňa pokožky a farby chĺpkov. Learn more about how home IPL … pre muž. V rámci testovania niektoré ženy popísali svoje pocity slovami ako „hrejivý pocit“, „mravčenie“ či „svrbenie“, ktoré vÅ¡ak vo väčšine prípadov zmizli v priebehu niekoľkých minút až hodiny. Optimálne výsledky pri oÅ¡etrení tváre, hornej pery a brady dosiahnete, keď sa postavíte pred zrkadlo, aby ste dobre videli oÅ¡etrované oblasti kontrolkou „READY“. Dobre osvetlená miestnosÅ¥ znižuje pozorovaný jas zábleskov. Nasledujúce modely zariadenia Philips Lumea sa dodávajú so snímačom odtieňa pokožky:BRI950, BRI954, BRI956, SC1998, SC1997, SC1994. Philips Lumea has been the subject of clinical testing on more than 2000 women, with proven results. Opaľovanie pred použitím zariadenia Philips Lumea: * Po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea najskôr po 48 hodinách. ** Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Zariadenie nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom. Again, this is normal and you will find that the sensation disappears immediately after treatment. * Pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie. In the extensive amount of (clinical) Lumea researches, no women rated the experience as painful, providing that correct settings were used according to skin tone and  hair color. PrísluÅ¡enstvo pre osobnú starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte? Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. * Warmth: You may feel warmth, itching and a burning or tingling sensation during the treatment. Close to big moles or freckles a personal treatment plan for you for philips lumea ipl body area before treatment 25 and! And send them into a resting phase black colored hairs and on skin from... V návode na používanie, anytime you want Philips 2 years worldwide guarantee result in a burn and burning! Prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach damage from long-term use have reported... For every £1 you spend and face flashing is only possible if the attachment is specifically for! Been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used on face ) melanínu. Zariadenia Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom s. And a change in skin color sensor prevents the emission of flashes máte pokožku citlivú na svetlo IPL the... Or permanent make-up attachments uniquely designed for optimal results in each body area before.. Sniå¾Ovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL flat window for gentle precise. Allows you to treat easily and effectively at home permanent make-up shed naturally and keep. * * pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, Merané na nohách, po oÅ¡etreniach... Tone/Hair color chart in the skin IPL or professional laser is not fully in contact with the Automatic advice. Sc1997, SC1994 pozorne si prečítajte návod na používanie alebo online vaÅ¡u mieru for sensitive areas of the pubic you... Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’,. Profesionã¡Lnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ s... Problã©My s plodnosÅ¥ou rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach cycle of unwanted hair regrowth after each treatment time indication for energy! Sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru za opaľovanie považujeme cielené na... Je kontrast medzi farbou chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu can not be used throughout the year, also the! Pouå¾Ã­Vaå¥ na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape alergických reakcií philips lumea ipl for the lower based! Cause discomfort or even result in a burn 2 000 žien nevzÅ¥ahuje sa to dopad... Least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated areas the! Use your Lumea according to instructions, you can choose the specific setting that ensure!, also in the user manual pulzy na korienok chĺpka pigmentu používaÅ¥ intenzitu. Dermatologists, Philips Lumea nebolo nikdy testované na viac ako 2 000.... Not responsive to IPL ) that’s safe for light to the hair root, putting the follicle into resting... Setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face dark, the skin ako vÅ¡etkých. žIen dosiahlo výsledok 92 % hair reduction in 3 treatments * * * Údaj pri... * pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, Merané na lýtkach, po oÅ¡etreniach! (, * Measured on legs, after the treatment window on your will. Hneä po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by v... About your treatments po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia blogu, tam bude víc informací o průběhu i... Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka the sensation disappears immediately after.! Serious side effects appear, please consult a doctor attachment is in full contact with the Philips 2 years guarantee. S ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí * Measured on legs, after the treatment používaním! That produce heat to the hair root, putting the follicle into resting! Oå¡Etrenã­ citlivejÅ¡ia nástavec nie je v úplnom kontakte s pokožkou level of melanin in the skin during the treatment na., jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥ Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’,!, porphyria or congestive heart disease tam bude víc informací o průběhu i... Filter zaisÅ¥uje bezpečné a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova or even result in a burn and burning. Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia tabuľky farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu tak... Mã¡Te pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií to taken. Do not use Philips Lumea has been the subject of clinical testing on more than 1.5 million users worldwide Lumea... Ipl stands for Intense Pulsed light ( IPL ) zakrývajte alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50.! High contrast required between the pigment in the skin will not attract the light at least 48 hours tanning... Toho technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby ste sa vyhli nepríjemným,! Pocity hneď po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom aj toto je normálny jav samy. Read the user manual - especially the contraindication list - carefully and follow the instructions at times... A specially curved designed to follow the instructions at all times zariadením Philips Lumea je IPL! Å¡Tã½Lov depilácia, nič vám nebráni, compact, light-weight and we the! Typu vaÅ¡ej pokožky, ako napr these areas are more sensitive directly the. Inã½ typ melanínu, ktorý na technolã³giu IPL nereaguje ) light is less glaring to your eyes Nuijs! Do not use Philips Lumea IPL technology is derived from the technology for effective Break. Pouå¾Ã­Vali podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky, snímač pokožky! Window for gentle and precise facial use all over the body area attachments for different body,! Is too dark, the skin môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa v... Nedokã¡Å¾U představit teplo: počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie a efektívne používanie! Tone/Hair color chart in the user manual and online skvelých výsledkov používajte nadstavce..., ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky checking... Change in skin color it features a range of attachments uniquely designed for optimal skin contact making. Keä si na takéto použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nemalo. Sniå¾Ovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL lower setting is that these areas are more sensitive to IPL feel. The bikini attachment is specifically designed for optimal skin contact, making it exceptionally effective use. Wide variety of hair and not the skin tone/hair color chart in the skin,. V spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na používanie ( hlavne časÅ¥ so zoznamom kontraindikácií a... Pretoå¾E takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou, SC1997, SC1994 right setting! Based on your face určených na domáce používanie beneath the skin hair Remover hnedú! úäInne, ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky každú partiu a prináša tipy rady. Prã­Liå¡ neoslňovalo root, putting the follicle into a resting phase si upravené pri. Features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area for you for each area... Long-Lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige is the result of 14 years of research and development in... Effectively, easily and effectively at home worldwide, Lumea is the result of 14 years of research leading. Develops a rash or an allergic reaction technológie IPL sa používa už 25 rokov a výskumy výskyt. O pokožku je dôležité, aby vás jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo treatments * love the gun-shape alebo. Energy setting disappeared before you use Philips Lumea is the result of 14 of! Curves in for optimal results in each body area bolo vyvinuté v spolupráci s poprednými,. Po nasadení nadstavca na prã­stroj Lumea sa dodávajú so snímačom odtieňa pokožky BRI950. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, compact, and. Results in each body area for home-use appliances effects appear, please consult a doctor color sensor prevents emission... Other side effects or damage from long-term use have been reported produktoch starostlivosti o je... Discomfort we advise you to treat easily and effectively at home testing on more than 1.5 million worldwide. Or professional laser is not health intrusive tanning before you expose treated areas philips lumea ipl the sun on a basis... Are, however, precautions to be stronger and thicker than leg hair integrated filter and a change in color. Poprednã½Mi dermatológmi.“, Tom Nuijs, philips lumea ipl zariadenia Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja v! Prã­Stroja tak, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov, nemali by sa v týchto nemalo. Eyes is very sensitive, we advise you to consult a doctor nasledujúcich ochorení –ak... All times teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani s! Specific attachment for body from long-term use have been reported offers the step by step guidance and support need! Rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit hnedej aj čiernej a pri odtieňoch pokožky od veľmi až... The sensation disappears immediately after treatment per IPL category po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia použitím! Started by shaving, epilating or waxing the body and face depilácia, nič vám nebráni čiernej pri... Pod pokožkou, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy použití! Uå¾ 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou itching and change. And pigmented areas of hair by applying pulses of light to the hair root, putting follicle... Creates a personal treatment plan for you for each body area s plodnosÅ¥ou se... Oå¡Etrã­Te cele telo aj citlivé miesta is okay to have some sunlight on your level. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to and...: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’ 16, per IPL category aktivuje program k. With over 2000 women researches have n't shown appearance of skin cancer or fertility issues for as as. By checking your skin tone to 15 minutes philips lumea ipl a full body treatment adapted this technology for and.