Державні закупівлі

Закон України про державні закупівлі . (Електронні Державні закупівлі PROZORRO).

У спеціалізованій літературі достатньо часто державні закупівлі називають публічними. Взагалі, якщо розглядати вітчизняну систему законодавства, то дані терміни є дійсно синонімами, однак у країнах із федеральним устроєм державні закупівлі здійснюються безпосередньо урядовими організаціями, в той час як публічні можуть здійснюватися як органами влади, так і приватним бізнесом.

Що ж стосується України, то Закон “Про державні закупівлі” з’явився в квітні 2016 року. Саме в цей час вийшов закон пропублічні закупівлі, який почав регулювати дану діяльність. Необхідно відзначити, що даний закон є молодим, а тому він потребуватиме постійних удосконалень. До кінця 2017 року впровадилися 6 змін, які стосувались певних юридичних моментів проведення закупівель.

Що регулює законодавство?

Не усі види державних закупівель підпадають під регулювання даним законодавчим актом. Зокрема, він регулює тільки питання закупки товарів або послуг державними організаціями на суму понад 200 тисяч гривень. Що стосується вартості замовлених робіт, то вони повинні перевищувати загальну вартість 1,5 мільйони гривень. Усі інші потреби урядових організацій в товарах і послугах на менші суми можуть здійснюватися шляхом допорогових закупівель. Слід відзначити, що підприємства, яким необхідно придбати товарів на менші, ніж зазначені суми, мають право користуватися правилами і процедурами, передбаченими електронними державними закупівлями.
У пункті 7 статті 2 даного Закону передбачається, що державні організації не мають права розділяти предмет закупки на декілька частин з метою уникнення процедури відкритих (публічних або державних) торгів. За порушення законодавства передбачається адміністративна відповідальність.

Окрім певних обмежень щодо сум, законом також передбачаються види робіт (послуг), які не можуть закуповуватися шляхом організації публічних закупок. Це стосується: друку банкнот, монет та державних винагород; інформації (товарів чи послуг), які становлять державну таємницю; послуг з погашення або обслуговування державного боргу; товарів, які пов’язані з золотовалютними резервами; послуг міжнародних третейських судів; послуг щодо отримання кредитів; фінансових послуг по купівлі чи продажу цінних паперів та інших видів діяльності, які передбачаються третім пунктом статті 2 Закону.

Державою передбачається перелік установ, які повинні здійснювати зазначені вище послуги, пов’язаних із фінансовою стабільністю країни, тому сторонні організації не можуть залучатися до даного процесу.

Принципи відкритих торгів

Закон про публічні закупівлі створений для забезпечення максимальної відкритості державних закупівель. Завдяки ньому приймати участь в торгах можуть як вітчизняні, так і іноземні учасники на рівних, відкритих умовах. Усі учасники отримують відкритий доступ до документації та запитів замовника, і якщо вони подають свої пропозиції відповідно до вимог, то замовник обирає найбільш вигідну цінову пропозицію. Ця умова дозволяє максимально ефективно використовувати державні кошти і спрямовувати їх строго за призначенням.

Хто відповідає за дотримання законодавства під час процедури закупівель?

Даний закон встановлює перелік установ та інституцій, які відповідають за те, щоб державні закупівлі проводилися відкрито. Таким органами є Рахункова палата України, центральні органи виконавчої влади, Антимонопольний комітет України. Моніторинг за проведенням торгів може проводити як громадськість, так і інші зацікавлені органи.

Які умови для здійснення закупівель передбачаються чинним законодавством?

Пошук виконавців робіт чи постачальників продукції здійснюється шляхом оприлюднення інформаційного запиту про закупівлі. Для того, щоб здійснити дану процедуру, необхідно створити оголошення та опублікувати його на спеціалізованому електронному майданчику системи “Prozorro”. Оголошення потрібно подавати заздалегіть, залишаючи підприємцям та юридичним особам достатньо часу на збір та подачу тендерної документації, Закон визначає даний період – не менше 15 днів до початку проведення аукціону. Передбачається можливість відкритих закупівель за умови, якщо сума закупки не перевищує 133 тис. євро (вартісне вираження у національній валюті перераховується відповідно до курсу валют, встановлених Національним Банком) для товарів та послуг або 5150 тисяч євро для робіт. Якщо ж очікувана тендерна сума перевищує дані вартісні рамки, то оголошення слід подавати щонайменше за 30 днів до проведення розкриття тендерних пропозицій.

Також організатор тендеру зобов’язаний передбачити можливість зміни тендерної документації та проведення роз’яснень. Головна умова співпраці – запит на придбання товарів, робіт чи послуг повинен бути чітким, зрозумілим, доступним, а процедура вибору виконавця робіт повинна здійснюватися прозороЗакон передбачає можливість розміщення оголошення не тільки на спеціалізованому електронному майданчику системи “Prozorro”, замовники можуть дублювати оголошення в засобах масової інформації та використовувати інші методи розповсюдження даних.

Уся інформація, яка оприлюднюється на веб–порталі Уповноваженого органу, надається споживачам безкоштовно та у відкритому доступі.

Процедури закупівлі

Існує три процедури закупівлі продукції:

  1. відкриті торги – основна процедура закупівлі, яка передбачає можливість участі усіх зацікавлених осіб. Для того, щоб процедура відбулася, необхідно, щоб до замовника послуг надійшло щонайменше дві тендерні пропозиції.
  2. конкурентний діалог – процедура, яка обирається тоді, коли замовник не може встановити чітких запитів по обсягу чи виду робіт. Предметом закупівлі за допомогою даної процедури можуть бути консалтингові послуги, розробка програмного забезпечення та інформаційних продуктів, виконання науково–дослідних, будівельних та інших робіт, що потребують попередніх переговорів.
  3. переговорна процедура закупівлі – дана процедура застосовується у випадку, коли замовник провів конкурентний діалог і на базі його результатів організовує переговорну процедуру закупівлі. Дана процедура використовується у випадку, коли предметом закупівлі є товари мистецтва або продукція, що володіє інтелектуальним або авторським правом. Також процедура здійснюється у тому випадку, коли відповідно до технічних причин надходить тільки одна пропозиція. Даний вид процедури застосовується рідко, частіше як виняток.

Договір про закупівлю

На базі проведення тендерних закупок укладається та підписується договір про закупівлю. Це здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України. Основною умовою участі виконавців робіт та постачальників товарів у тендері є наявність ліцензії або дозволу на проведення необхідних видів робіт чи реалізації товарів або послуг.
Укладати договори без попередньої оплати даний закон забороняє. Текст договору складається на основі тендерної пропозиції, яка виграла конкурентну боротьбу з врахуванням відповідностей умов постачання товарів (надання послуг), їх вартості та кількості, передбаченою у попередніх домовленостях. Законодавством передбачаються винятки, які дозволяють незначні відхилення між тендерною пропозицією та договором про закупівлю, вони передбачаються за умови зміни обсягів закупівлі, зміни цін або якості товарів (робіт, послуг).

Детальну інформацію державних закупівель 2-ї Міської клінічної лікарні, ви можете знайти на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн»

( www.dzo.com.ua/), за кодом ЄДРПОУ-01999721.