Медичний профілактичний огляд

КП «2-а міськаклінічналікарняПолтавськоїміськоїради» вул. Монастирська,  7а запрошуєгромадян та організації м. Полтави та Полтавськоїобласті пройти повноцінниймедичнийогляд у досвідченихфахівців.

Завданняммедичногоогляду є визначення стану здоров’япрацівників, виявленняпрофесійнихзахворювань та попередженнявиникненню та розповсюдженнюінфекційних хвороб.

Медогляд на роботу повинні в обов’язковійформіпроходититіробітники, якіпрацюють на підприємствах з продуктами харчування та торгівлі, лікарськими та косметичнимизасобами.
Такожпрацівники, якінадаютьпослуги у комунальних та побутовихпідприємствах. Але роботодавецьможе попросить пройти медоглядна роботу, задля того, щоб знати про стан здоров’япрацівника при прийомі на роботу.

Найчастіше,  саме завдякимедогляду,  вдається діагностувати небезпечні  хвороби та попередитиїхрозвиток, щодопомагаєзберегтиздоров’я, а, часто, і врятуватижиття.

Для того, щоб пройти медогляд та отриматимедичнудовідкупотрібно пройти наступнихлікарів:

 • хірург;
 • окуліст;
 • терапевт;
 • отоларинголог;
 • невропатолог;
 • гінеколог .

Нашалікарняпропонуєповнийтаякісниймедичнийогляд, якийдастьзмогунетількиотриматидовідкудержавногозразка, але й консультаціївисококваліфікованихфахівців, рекомендаціїщодостануздоров’ятарекомендаціїпоподальшомулікуванню, якщовиникнетакапотреба. Також, у нас визможетевизначитися з виборомлікаря, якому, можливо, довіритепіклування про своєздоров’янадалі.

Згідно законодавства фахівцінесутьвідповідальністьзавідповідністьмедичноговисновкуфактичномустануздоров’япрацівника, Порезультатамоглядів, відділенняпрофоглядівнадаєЗаключніакти, яківідповідаютьвимогам  Управліннядержпраці.

 • Медичнадовідка для водіящодопридатності до керуваннятранспортнимизасобамивсіхкатегорій;
 • Медичнадовідка для отриманнядозволу на зброю;
 • Оформленняособистоїмедичної книжки (№1-ОМК);
 • Медичнідовідки для відвідуваннябасейну, сауни;
 • Медичнадовідка для прийому на работу;
 • Періодичниймедичнийогляд;
 • Довідки для санаторно-курортного лікування.