Документи

Комунальне підприємство «1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» – багатопрофільний лікувальний заклад охорони здоров’я, який обслуговує населення м. Полтави і надає спеціалізовану стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу.
Винагорода керівника визначена контрактом затвердженим головою Полтавської міської ради та колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом підприємства і складаєтсься за посадового окладу, що щороку погоджуєтся за органом управління, доплати за складні та напружені умови праці, премії ( за умови виконання фінансового плану) та матерільної допомоги при отриманні чергової відпустки.
Негативний вплив Негативний вплив
Внутрішнє середовище

Сильні сторони:

 • Найвищий рівень оснащення ресурсами (людськими та технічними) серед лікувальних закладів міста
 • Достатня кількість населення міста щоб зумовити попит на послуги лікарні
 • Найвищий бюджет серед лікарень міста
 • Високий рівень зайнятості ліжка у порівнянні з іншими закладами міста
 • Широкий спектр надання медичних послуг
 • Розпочато оптимізаційні процеси
 • Сильні хірургічний, травматологічний та неврологічний відділи
 • Єдине в міста відділення гострої цереброваскулярної патології з блоком інтенсивної терапії
 • Наявність спірального комп'ютерного томографу 24/7, лабораторії, функціонально-діагностичного відділення
 • Сильні хірургічне, травматологічне та неврологічне відділення

Слабкі сторони:

 • Недостатня кількість лікарів та медичних сестер
 • Відсутність мотивації у медичного персоналу
 • Застаріле або відсутнє едичне обладнання в деяких відділеннях
 • Відсутність структурованого відділення невідкладних станів
Зовнішнє середовище

Можливості:

 • Можливість отримати додаткові потоки пацієнтів через маршрути пацієнта та зручне географічне положення лікарні
 • Оптимізація утримання приміщень

Загрози:

 • Конкуренція приватних медичних центрів
 • Економічний спад в регіоні та значна часта неплатоспроможного населення
 • Небажання молодих фахівців працювати